13+
ឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យ
250+
ដៃគូរសហការ
07+
ការិយាល័យ
5+
ប្រទេស
0
មិនគិតថ្លៃសេវា

SPringboard4education មានដៃគូផ្លូវការជាមួយ សាលា និងសាកលវិទ្យល័យជាង250នៅ 5ប្រទេសធំៗ

SpringBoard4Education ជាស្ថាប័ននាំមុខមួយដែលជាតំណាងសាលា និងសាកលវិទ្យាល័យជាង250ក្នុងប្រទេសធំៗទាំង5ដូចជា ចក្រភពអង់គ្លេស អូស្រ្តាលី អាមេរិច កាណាដា ណូវែលសេឡង់ និង សឹង្ហបូរី។ SpringBoard4Education ជួយសិស្ស និស្សិតដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសទាំងនោះដោយមិនគិតថ្លៃេសវាកម្មតាំងពីការជួបគ្នាលើកទីមួយ ការផ្តល់ជម្រើសការសិក្សា និងរើសសាលា ការដាក់ពាក្យ និងការបំពេញបែបបទផ្សេងៗ ការដាក់ពាក្យទិដ្ឋិការ ការជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅ និងអាចជួយដល់សិស្ស និស្សិតគ្រប់កំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ បឋម រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត ។ អ្វីដែលអស្ចារ្យពី SpringBoard4Education ជួយដោយមិនគិតថ្លៃ និងគ្មានការលាក់លាម។

PLAN TO GoABROAD        GoSPRINGBOARD
ទំរង់បំពេញសំរាប់ទទួលពត៌មានបន្ថែម
Request us more information

 

 

Always first

Be the first, to receive latest news and to read inspiring stories.

Be the first, to meet our partners' representative in country or online, to join our SpringBoard study fair, to receive latest news, and to read inspiring stories.